Meditude vidgar sina vyer för framtiden


Meditude AB, vårdens IT-kirurger, kommer att synas i olika offentliga sammanhang under våren och sommaren.

−Vi vill visa att vi finns för hälso- och sjukvårdsmarknaden och eftersom alla våra medarbetare arbetar med eHälsa och ledarskapsfrågor är det naturligt för oss att figurera i dessa sammanhang, säger Qemajl Imeri, expert inom IT i vården och VD för Meditude.

Föreläser på Vitalis

Den 5-7 april medverkar Meditude på Vitalis, Nordens ledande mötesplats inom eHälsa, på Svenska Mässan i Göteborg.

Mötesplatsen samlar över 3 000 deltagare som under tre dagar kan ta del av 170 föreläsningar och en utställning där leverantörerna demonstrerar sina produkter och tjänster.

Meditude kommer att ställa ut och medverka i två föreläsningar.

Den 6 april mellan klockan 9.30 och 10.00 kommer Qemajl Imeri tillsammans med Anette Guy-James och Mattias Agestam att föreläsa om bättre patientomhändertagande med minskad dubbeldokumentation i Stockholm och på Gotland.

Den 7 april mellan klockan 13.30 och 14.00, kommer Hilkka Linnarsson (Meditude) tillsammans med Håkan Nordgren att föreläsa om sitt projekt StandIN, som syftar till att ta fram förslag till urval av standarder för vård och omsorg för teknisk interoperabilitet.

Kvalitetsregisterkonferensen och Almedalsveckan

Den 12 april arrangeras Nationella Kvalitetsregisterkonferensen på Svenska Mässan i Göteborg.

Konferensen ger utrymme för erfarenhetsutbyte mellan bland annat register, vård- och omsorgsverksamheter, näringsliv och akademi.

−Där kommer vi att medverka på en utställningsarea tillsammans med vår uppdragsgivare Stockholms läns landsting och Kansliet för Nationella Kvalitetsregister. Vi kommer då att berätta om våra leveranser med direktöverföring från patientjournalen till olika kvalitetsregister, säger han.

Under vecka 27 arrangeras Almedalsveckan på Gotland och även då kommer medarbetare från Meditude att närvara.

−Eftersom vi jobbar med offentlig verksamhet är det viktigt att möta personer i ledande befattningar på alla nivåer. Almedalsveckan är en mötesplats där vi inom Meditude har möjlighet att utvidga vår arena gentemot våra kunder, säger Qemajl Imeri.


Meditude, vårdens IT-kirurger, är ett konsultföretag med specialistkompetens i ledningsfrågor, verksamhetsutveckling och systemutveckling inom vård och omsorg.

Vi är medlemmar i branschorganisationen för medicinteknik Swedish Medtech och vi har kollektivavtal genom Almega IT&Telekomföretagen.