Innovation


Innovation genomsyrar hela Meditudes organisation i öppen samverkan med kunder, leverantörer och samarbetspartners. Det primära syftet med innovationsarbetet är att skapa mervärde för våra kunder inom vård och omsorg.

Innovation handlar inte endast om att tänka ”outside the box” utan också om att tänka ”inside the box”. Under många år har tusentals innovationer förvandlats till produkter och tjänster som används inom vård och omsorg. Innovation handlar även om att förstå dessa produkter och tjänster för att utnyttja deras fulla potential i en samverkande miljö.

Målet med innovationsarbetet är att tillsammans med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners hitta nya sätt att tillämpa befintliga produkter och tjänster för att utnyttja deras fulla potential. Om vi sedan under arbetets gång uppfinner något revolutionerande ”outside the box” får framtiden utvisa.

Vill du veta mer om Meditudes innovationsarbete kontakta oss på innovation@meditude.se