IT och eHälsa


Meditude tillhandahåller ledare och specialister med spetskompetens inom IT och eHälsa.

Meditude förstår att tillämpning av IT och eHälsa ökar effektiviteten och förstärker innovationskraften inom vård och omsorg vilket bidrar till förbättrad livskvalité för oss alla.

Genom vår goda kännedom om vårdverksamheten och spetskompetens inom IT och eHälsa hjälper vi våra kunder att skapa och införa stödjande IT-stöd.

Våra tjänster omfattar:

  • Ledning och styrning
  • Verksamhetsutveckling och strategi
  • Systemutveckling och förvaltning