Om oss


Meditude är ett konsultföretag med specialistkompetens i ledningsfrågor, verksamhetsutveckling och systemutveckling inom vård och omsorg.

Meditude fokuserar erbjudandet till vård och omsorg genom områdena strategi och management samt IT och eHälsa. Innovation genomsyrar företaget.

Vårt arbetssätt präglas av ledorden precision, resultat och innovation:

  • Bestående förbättringar kommer genom lyhördhet, djup förståelse och precision.
  • Vi lyckas när kunden kan förvalta vårt gemensamma resultat.
  • Vi skapar mervärde för våra kunder genom nytänkande och innovation.

Meditude står för att vi arbetar aktivt med att ha branschens nöjdaste medarbetare som tillsammans levererar värdeskapande lösningar till den medicinska verksamheten och medborgarna. Meditude kommer från engelskans exactitude som står för precision som är ett av våra värdeord och Meditude är ett stöd i mitten som IT brukar vara.

Vi är medlemmar i branschorganisationen för medicinteknik Swedish Medtech och vi har kollektivavtal genom Almega IT&Telekomföretagen.