Strategi och management


Meditude tillhandahåller ledare med spetskompetens och erfarenhet inom vård och omsorg.

Genom mycket god kännedom om vårdverksamheten och vårt sätt att leda och genomföra projekt samt understödja med rådgivning hjälper vi våra kunder att skapa bestående förbättringar. Vi inspirerar till nya idéer och effektiva arbetssätt och säkerställer att önskad förändring realiseras.

Vi arbetar med lösningar som är anpassade till vård och omsorg samt med modern verksamhetsutveckling som oftast sker med hjälp av IT.

Exempel på det vi gör:

  • Stödjer/leder förändring som exempelvis leder till resursoptimering
  • Stödjer/leder förändringsarbete, värdegrundsarbete eller kulturförändringsarbete
  • Stödjer ledningsfunktioner med verksamhetsstyrning och målstyrning
  • Stödjer ledningsfunktioner med organisations- och verksamhetsutveckling
  • Stödjer/leder uppdrag som innebär standardisering av arbetssätt och rutiner
  • Stödjer/leder uppdrag som innebär processutveckling i vårdkedjan