Rutinerad eldsjäl som brinner för utveckling


Kerstin Ankargårds starkaste drivkraft har alltid varit att förändra hälso- och sjukvården till det bättre. Sedan snart ett år tillbaka arbetar hon som senior projektledare på konsultföretaget Meditude AB.

Kerstin Ankargård

Kerstin har 40 års erfarenhet av hälso- och sjukvård.

−Det var när jag jobbade som vårdbiträde på 1970-talet som jag såg den hierarkiska organisationen. Det var också då som jag bestämde mig för att läsa vidare till sjuksköterska så att jag kunde förändra och förbättra det patientnära arbetet genom att arbeta mer i team kring patienten, säger hon.

1982 var Kerstin klar med sin sjuksköterskeutbildning. Sju år senare började hon att arbeta på akutmottagningen på Södersjukhuset där hon så småningom började arbeta med kvalitetsutveckling vid sidan av sin ordinarie tjänst som sjuksköterska.

−Vi var en grupp bestående av tre sjuksköterskor, en undersköterska och en kurator som tog fram ett handlingsprogram för att ta emot kvinnor som levde med våld i en nära relation. Vi tilldelades kvalitetspris av Stockholms läns landsting för projektet som fick en stor betydelse för omhändertagande på akutmottagningen på SÖS.

Under åren har Kerstin varit involverad i flera prisbelönta kvalitets- och jämställdhetsprojekt och har även i egenskap som projektledare bland annat drivit fram en ny arbetstidsmodell för akutmottagningen på SÖS.

”Vi delade samma värderingar”

I februari 2015 blev Kerstin kontaktad av Qemajl Imeri, vd på Meditude AB, och han undrade om hon skulle kunna tänka sig att bli en del av företaget

−Jag märkte att vi delade samma värderingar och kände samtidigt att det var ett företag som hade stor potential för framtiden så jag behövde ingen lång betänketid för att tacka ja. Samtliga medarbetare, som alla har lång erfarenhet från hälso- och sjukvård, brinner för att skapa en bättre vardag för vård och omsorg.

Kerstin menar att digitaliseringen är ett stort steg i rätt riktning för att uppnå denna vision.

−Fram till i dag har det mesta varit inriktat på att bygga system för att överföra det som tidigare skedde manuellt till digitala system. Nu går vi steget vidare för att effektivisera och förenkla tillgången till vården. På så sätt äger vårdtagare sin egen information och kan söka vård på olika sätt utifrån var de befinner sig i livet. Det är en mycket spännande utveckling som kommer effektivisera vården på ett positivt sätt.

Lever som de lär

På Meditude vill medarbetarna leva som de lär. Därför har det inletts ett hälsoprogram där samtliga medarbetare får sätta upp sina personliga mål.

−Detta hälsoprogram stärker vår profil. Det märker vi inte minst under den pågående rekryteringsprocessen av nya medarbetare. Många av de som kommer hit på anställningsintervju tränar själva och följer vad vi gör för att förebygga ohälsa på vår blogg.

Kerstin har även en annan, lite speciell uppgift i företaget.

−Jag ska se till att alla har det roligt på jobbet. Glädje på arbetsplatsen leder till bättre prestationer och ökad produktivitet vilket i kombination med vår höga kompetens ska göra oss till en medspelare att räkna med när det gäller att ta fram nya digitala lösningar och stärka verksamhetsutvecklingen inom hälso- och sjukvården.


Meditude, vårdens IT-kirurger, är ett konsultföretag med specialistkompetens i ledningsfrågor, verksamhetsutveckling och systemutveckling inom vård och omsorg.

Vi är medlemmar i branschorganisationen för medicinteknik Swedish Medtech och vi har kollektivavtal genom Almega IT&Telekomföretagen.