VolunteerPower Sweden intervju med Qemajl Imeri


Intervjun handlar om Qemajls egna erfarenheter som flykting, den pågående flyktingsituationen och betydelsen av den hjälp som han fick av det svenska samhället.

Läs hela intervjun på VolunteerPower Sweden hemsida

Qemajl Imeri