Category: Nyheter


Digitaliseringen effektiviserar hälso- och sjukvården

Det råder en stor digitaliseringsvåg inom hälso- och sjukvården.
Meditude AB är ett specialiserat företag inom området som bland annat arbetar med systemutveckling och ledningsfrågor.

Konsultföretaget startade i början av 2015.
−Jag har varit verksam som systemutvecklare och it-arkitekt inom hälso- och sjukvården sedan jag avslutade min utbildning på KTH 2002. Det är ett område där det råder ständig utveckling på it-sidan och det är också därför som Meditude på kort tid uppnått stor genomslagskraft på marknaden, säger Qemajl Imeri, vd och grundare.

Meditude arbetar med lösningar som ökar effektiviteteten och förstärker innovationskraften inom hälso- och sjukvården.

−Sedan den nationella e-hälsostrategin kom har det pågått ett intensivt och gemensamt arbete över hela Sverige. Här kan vi på Meditude bidra genom vår kompetens. Samtliga anställda har en bakgrund inom hälso- och sjukvården och har på så sätt en god insikt hur man bör leda olika projekt inom området, säger han.

Underlättar informationsöverföring
Qemajl Imeri är huvudprojektledare för ett uppdrag kring strukturerad vårddata (SVD) inom Stockholms läns landsting.

Qemajl har som huvudprojektledare varit en del av ledningen för att ta fram infrastruktur och metoder för att underlätta överföring av kliniska data från patientjournal till kvalitetsregister.

−På så sätt frigörs tid för vårdpersonalen och de kan arbeta betydligt effektivare. Dubbeldokumentationen har länge varit ett problem inom hälso- och sjukvården och genom att eliminera denna frigör man mycket tid som man istället kan lägga på patienten.

−Som exempel kan nämnas att SVD-projektet har levererat en lösning som innebär att Stockholms läns landsting och Gotland har direktöverföring från journal till fem psykiatriregister. En grov beräkning som vi har gjort inom SVD-projektet visar att vårdpersonalen har sparat cirka 5 200 timmar av onödig dubbeldokumentation för år 2015 jämfört med om de istället själva skulle tvingats leta fram informationen i journalen och sedan dokumenterat den i kvalitetsregistrets webgränssnitt. När lösningen under 2016 breddinförs kommer tidsbesparingen bli avsevärt större.

Nationella kvalitetsregister
Det finns 107 nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården, vilket är unikt för Sverige.

−Tyvärr skapas denna guldgruva i dag på bekostnad av vårdpersonalens tid. Personalen tvingas först skriva in data i sitt journalsystem för att därefter anteckna samma uppgifter i ett nationellt kvalitetsregister. En av SVD-projektets uppgifter är att skapa infrastruktur och metoder som gör att den tidsödande dubbeldokumentationen försvinner. Det är spännande att Meditude kan bidra i detta arbete.

Välkomnar nya medarbetare
I dagsläget har Meditude fyra anställda.

−Även om vi fortfarande befinner oss i startgropen så har vi redan varit med om en fantastiskt spännande resa. I framtiden kommer vi att fortsätta på vår framgångslinje och skapa mervärde för våra kunder genom nytänkande och innovation. Dessutom välkomnar vi nya medarbetare som brinner för hälso- och sjukvårdens arbete med modern verksamhets- och systemutveckling, säger Qemajl Imeri.


Meditude, vårdens IT-kirurger, är ett konsultföretag med specialistkompetens i ledningsfrågor, verksamhetsutveckling och systemutveckling inom vård och omsorg.

Vi är medlemmar i branschorganisationen för medicinteknik Swedish Medtech och vi har kollektivavtal genom Almega IT&Telekomföretagen.


Hälsoglädje på Meditude – blogg

Meditude lanserar bloggen – Hälsoglädje på Meditude – som är ett led i vårt arbete att satsa på medarbetarnas hälsa.

Det här är en blogg om vår träning. Vi tänker oss att vår träning ska vara rolig men vi tar den på högsta allvar. Vi tänker också att vår blogg kan vara en inspirationskälla för andra som kanske vilat sig i form i 30 år.

Ni kommer att få följa hur det går för oss och våra tankar kring det. Ibland händer det något varje dag att skriva om, ibland kommer vi av oss i träning och/eller bloggande men vi ger inte upp 🙂

Bloggen finns under ”Aktuellt”.


Nytt avtal Meditude och Swedish Medtech

Meditude har tecknat konsultavtal med Swedish Medtech om projektledare för projekt Digitalisering av vården, gemensam IT-arkitektur och förändringsledning. Projektet har som mål att skapa gemensamma strukturer som förbättrar informationsflödet inom vården. Relevant information om en patient ska finnas tillgänglig oavsett var i vårdkedjan man befinner sig. Allt med syftet att erbjuda patienten bästa möjliga vård och höja patientsäkerheten.

Vi tackar för förtroendet och ser framemot ett gott samarbete med Swedish Medtech.

Läs mer om projektet på: Swedish Medtech hemsida